Kerken in Gdansk

In de stad zijn meerdere kerken te bewonderen. In Gdansk staat een van de grootste kerken ter wereld. De gigantische Mariakerk is gemaakt van baksteen. Andere beroemde kerken in de havenstad zijn de St. Brigittakerk en de St. Catherinakerk.

St. Brigittakerk

De St. Brigittakerk is gebouwd op de plek van een 14de eeuwse kapel gewijd aan Maria Magdalena. De bouw van de kerk wordt in 1514 voltooid. Naast de kerk wordt een klooster voor de zusters van St. Brigitta gesticht. De klokkentoren van de St. Brigittakerk is pas in 1653 toegevoegd onder leiding van Peter Willer. In de kerk is een indrukwekkend hoogaltaar en het monument voor Jerzy Popieluszko. Deze priester werd in 1948 door de Poolse veiligheidsdienst vermoord. De St. Brigittakerk is vooral beroemd als toevluchtsoord voor de vakbondsleden van Solidarność (Solidariteit) in de jaren tachtig van de vorige eeuw.

St. Catharinakerk

De St. Catharinakerk de oudste parochiekerk van GdaÅ„sk. De kerk is opdracht van de hertogen van GdaÅ„sk-Pommeren tussen in 1227 en 1239 gebouwd. Een eeuw later wordt de St. Catharinakerk grondig verbouwd. De 76m hoge toren uit 1486 wordt in de Tweede Wereldoorlog verwoest. Deze is echter herbouwd en vormt zo weer een oriëntatiepunt in de stad. Niet alleen de toren moest het ontgelden. Aan het eind van de Tweede Wereldoorlog is een aanzienlijk deel van de kerk leeggeroofd en vernield. De beroemde schilderijen van Anton Möller en Izaak van den Blocke bleven dit lot bespaard en zijn nog steeds te bezichtigen in de St. Catharinakerk. Ook zijn de grafsteen van de astronoom Johannes Hevellius en de barokke monumenten voor belangrijke inwoners van GdaÅ„sk bewaard gebleven. 

Mariakerk

De Mariakerk is de grootste middeleeuwse bakstenen kerk in Europa. In 1343 werd begonnen met de bouw meer dan 150 jaar in beslag zou nemen. Van 1529 tot 1945 was de Mariakerk een protestantse kerk. Na de verwoesting in de Tweede Wereldoorlog is de kerk herbouwd Het merendeel van de kunstwerken is bewaard gebleven, omdat ze werden geëvacueerd en in bewaring zijn genomen in dorpen rondom de stad. Veel van deze kunstwerken zijn terug in de kerk. De meer dan 100 meter lange en op sommige plekken 66 meter brede Mariakerk kan 25.000 mensen herbergen. Sinds de Tweede Wereldoorlog doet de kerk dienst als katholieke kerk en in 1965 wordt de Mariakerk tot basiliek verheven.

Back to top